Sometimes time plays against us. Unfortunately, many famous, talented people have passed away too young. Of course, the universe has its own plans and it’s all more philosophical,…

LIVING STORIES

Adopting an animal from a shelter is a big responsibility. These animals need much more attention and care than their domestic brethren. An American actor decided to give…

LIVING STORIES

Jennifer Lopez is a global celebrity and a very beautiful woman. To succeed, she had to go through a lot of difficulties. But despite the fact that young…

LIVING STORIES

The children of the top rich traditionally lead carefree lives and do not deny themselves anything. There are very few hardworking and motivated people among them, because they…

LIVING STORIES

Scientifically proven attractiveness? A new research shows that beauty really can be measured. Here you’ll find the top six most handsome men in the world. It is often…

LIVING STORIES

Recently, a new star has appeared in the fashion world whose appearance has not gone unnoticed. This girl is extremely beautiful and has a perfect figure. Her snow-white…

LIVING STORIES

John Fogerty has covered his entire musical history. Despite his success as a soloist, John never forgot his Creedence Clearwater Revival roots. John showed up on The Conan…

LIVING STORIES

The motto “Do not buy, take from a shelter” has recently been increasingly adopted by both ordinary people and stars. As a result, stray cats and dogs have…

LIVING STORIES

Երեխային թողել են իմ հույսին և հեռացել…բայց մի՞թե կարելի է այդպես վարվել փոքրիկի հետ… Նելլին միշտ էլ թեթևամիտ է եղել, բայց հույս ունեի, որ երեխայի ծնունդից հետո նա…

LIVING STORIES

Նույնիսկ երեխաները գիտեն, որ մեր ձեռքերը ծածկված են միկրոբներով: Հայտնվելով զգայուն հատվածներում՝ դրանք կարող են առաջացնել ոչ միայն գրգռում, այլև ավելի լուրջ խնդիրներ: Որոշել ենք պատմել, թե մարմնի…

LIVING STORIES