Toen deze mus werd aangereden door een auto, deed haar partner iets wat niemand van een vogel verwachtte

Niet alle liefdesverhalen hebben een happy end. Voor mensen die geloven dat dieren geen liefde of pijn voelen, zal dit tragische verhaal dat de fotograaf in zijn lens vastlegde hun mening veranderen. Het verdriet dat deze mus voelt, drukt de ongelooflijke gevoelens uit waartoe de dieren niet in staat leken.

Nicht alle Liebesgeschichten haben ein Happy End. Für Menschen, die glauben, dass Tiere weder Liebe noch Schmerz empfinden, wird diese tragische Geschichte, die der Fotograf mit seiner Linse eingefangen hat, ihre Ansichten ändern. Die Trauer, die dieser Spatz empfand, drückt die unglaublichen Gefühle aus, zu denen die Tiere scheinbar nicht fähig waren.

Als ein weiblicher Spatz zu tief flog – tödlich tief – wurde er von einem Auto angefahren und fiel auf die Straße zurück. Ihr Partner tat, was niemand von dem Vogel erwartet hatte. Er eilte voller Angst zu ihr … Er sah, dass sie sich noch bewegte, er brachte ihr Futter, aber es half nichts.

Er wollte sie hochheben, um sie von der Straße zu holen, aber all seine Bemühungen waren vergebens. Als er merkte, dass sie bereits tot war, schlug er wild mit den Flügeln und schrie.

Zu fühlen, wenn wir unseren geliebten Menschen verlieren, ist das Schrecklichste, was wir uns vorstellen können. Diese Fotos zeigen die Qual, die das Männchen überkam. Es ist wirklich beängstigend, nicht zu sterben, es ist beängstigend, ohne den Menschen, den man liebt, auf der Erde zu bleiben.

Toen een vrouwtjesmus te laag – dodelijk laag – vloog, werd ze aangereden door een auto en viel terug op de weg. Haar partner deed wat niemand van de vogel verwachtte. Hij snelde angstig naar haar toe… Hij zag dat ze nog steeds bewoog, hij bracht haar eten, maar het hielp niet.

Hij wilde haar ophalen om haar van de weg te krijgen, maar al zijn inspanningen waren tevergeefs. Toen hij besefte dat ze al dood was, klapperde hij wild met zijn vleugels en schreeuwde.

 

Het gevoel hebben wanneer we onze geliefde verliezen, is het engste wat we ons kunnen voorstellen. Deze foto’s tonen de pijn die het mannetje overviel. Echt, het is eng om niet dood te gaan, het is eng om op aarde te blijven zonder degene van wie je hield.

Like this post? Please share to your friends:
LEVENDE VERHALEN