Master Gunnery Sergeant Peter Wilson verrukt het publiek met zijn vioolspel op het volkslied

Een uitmuntende uitvoering van het volkslied werd onlangs geleverd door Master Gunnery Sergeant Peter Wilson, al 29 jaar actief lid van de United States Marine Band “The President’s Own”. Wilson bracht iedereen in vervoering met zijn vioolspel; Hij studeerde in 1986 af aan de Morgantown High School. Het optreden, dat plaatsvond tijdens een openbaar evenement, werd met luid gejuich en oprechte dankbaarheid ontvangen.

De aanblik van een marinier die het volkslied op de viool speelt is nog opmerkelijker dan de zeldzaamheid van het evenement zelf.

Velen in het publiek spraken hun enthousiasme uit voor Wilsons uitmuntende optreden en de ontvangst die hij ontving werd enorm gewaardeerd. Hij demonstreerde de diverse talenten van het United States Marine Corps met een emotioneel geladen en opbeurende uitvoering van patriottische muziek op de viool.

Het optreden van Master Gunnery Sergeant Peter Wilson is een voorbeeld van de kracht van muziek bij het verenigen van mensen en het brengen van hulde aan de natie in een tijd waarin de natie op zoek is naar eenheid en trots.

Like this post? Please share to your friends:
LEVENDE VERHALEN