Ուշադրություն. վերաբերվում է բոլոր նրանց, ովքեր ունեն ուշացած վարկեր. կարևոր տեղեկություն հենց ձեզ համար…..

Եթե վարկն ամբողջությամբ մարելու օրը վարկառուի կողմից վարկը մարելու հնարավորությունը բացառվում է գրավատան հայտարարած աշխատանքային օրերին (ժամերին) փակ լինելու պատճառով, ապա վարկն ամբողջությամբ մարելու օր է համարվում հաջորդ աշխատանքային օրը:

 

Ընդ որում, սույն մասում նշված պայմանի կիրառման դեպքում վարկի մարման օրվա փոփոխությունը չի կարող հանգեցնել հաշվարկվող տոկոսավճարի աճին:

Այս պայմանը խախտելու դեպքում լիազոր մարմնի (գրավատնային գործունեությունը լիցենզավորող և վերահսկող` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ) կողմից սահմանվում է տուգանք 50 000 դրամի չափով:

Սա կարգավորվում է «Գրավատների և գրավատնային գործունեության մասին» օրենքի 8.2-ևդ և 18-րդ հոդվածներով:

If the borrower is not able to repay the loan on the day of full repayment due to the fact that it is closed on working days (hours) announced by the pawnshop, the next business day is considered to be the day of full repayment of the loan.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: